top of page
bold_ny.png

Jeg har en drøm om at dans er for alle. Og især også for mennesker som er udfordret fysisk eller psykisk. At danse kan gøre en forskel i fht. at tackle hverdagen og livets udfordringer

 

Hvordan vil det være at danse på trods af at du tror du er begrænset?
Hvordan vil det være at danse ligegyldigt hvordan du har det?

Måske er du stresset, ensom, psysisk sårbar, har fysisk sygdom, er i krise eller noget andet der gør at du ikke har det godt og måske har en følelse af at være sat på stand-by.

Tit når vi skal klare vores problemer søger vi at løse dem med vores hoved og hjerne - og det giver en meget lille mulighed for at gøre noget radikalt og anderledes. Kroppen og sindets holdes derfor ofte fastlåst i gamle og uhensigtsmæssige mønstre som fastholder en forkrampethed i tanker, følelser og muligheder.

Nyere forskning tyder på at der bliver skabt nye omfartsveje i hjernen når man bruger kroppen kreativt. Så med dansen kan vi vælge en anden vej. Vi ændrer vores adfærd, leger med rytmerne og stemningerne i musikken, udforsker kroppens muligheder indenfor de muligheder vi har.
Ved at give kroppen mulighed for at bevæge sig frit kommer man ned i kroppen og får en fornemmelse af at være i flow. Dansetimen kan være et pusterum uden bekymringer og hvor du kan glemme alt om tid og sted.  Her skal du hverken præstere eller opnå et bestemt resultat. Her kan du være dig med alt hvad du er.

Min overbevisning er, at ligegyldigt hvilke begrænsninger vi har kan kroppen udforskes og udfordres til at finde nye veje, nye trin og nye muligheder i livet.

 

Danseglæde for kræftramte og pårørende

”Danseglæde” har eksisteret i halvandet år i kræftrådgivningen og stopper her fra 1. maj 2020. Flere deltagere danser nu med på mine hold.

 

Det sidste år har jeg haft fornøjelsen af at danse med en kræftramt pige på nu 6 år. Et legat søgt af forældrene, gjorde det muligt at opfylde pigens ønske om at danse trods behov for at være i højisoleret.  Jeg kommer meget gerne ud og danser "hjemmehos". Private forløb.


 

bottom of page